Borstkanker

Borstkanker is in Nederland onder vrouwen de meest voorkomende vorm van kanker. In de medische terminologie gebruikt men de term mammacarcinoom, mamma is Latijn voor borst, en carcinoom of tumor is een kwaadaardig gezwel/bobbeltje.

Omdat vooral vrouwen tussen de 50 en 75 jaar geconfronteerd worden met borstafwijkingen, is er in Nederland bevolkingsonderzoek waarbij deze leeftijdsgroep elke twee jaar wordt uitgenodigd voor een controle met behulp van een mammogram (röntgenfoto van de borst). Maar ook jongere vrouwen kunnen borstkanker krijgen. Oplettendheid is dus voor iedereen van belang. Borstafwijkingen komen veel voor en veel knobbeltjes zijn niet kwaadaardig.

Bij mannen is borstkanker een zeldzame ziekte, in Nederland gaat het om ongeveer 100 mannen per jaar. Maar omdat ook mannen borstweefsel hebben, al is het weinig, komt ook tumorweefsel bij hen voor.

Onderzoek, Diagnose en Behandeling door Esperanz.

Bij Esperanz is de diagnose stelling en de behandeling van borstkanker georganiseerd vanuit de gespecialiseerde polikliniek van de afdeling chirurgie, kortweg 'de mammapoli' ( link naar mammapoli) genoemd. Vanuit deze polikliniek zorgen de Esperanz-medewerkers ervoor dat alle fasen van onderzoek, diagnose tot en met eventuele behandeling op elkaar aansluiten. Binnen Esperanz is een vaste verpleegkundige, de verpleegkundig specialist of de mammacare verpleegkundige, het aanspreekpunt voor u. Deze verpleegkundige is ook op de hoogte van delen van de behandeling die mogelijkerwijze in een ander ziekenhuis plaatsvinden. De medisch specialisten werken samen in een  multidisciplinair team van Esperanz (WFG/ZMC/WLZ) in samenwerking met het VUMC. Het behandelplan voor elke specifieke patiënt is in het wekelijks multidisciplinair overleg onderwerp van gesprek: zo wordt alle expertise bijeen gebracht voor een optimaal behandelplan. Het voorstel voor het behandelplan wordt aan u uitgelegd, toegelicht, en over de mogelijkheden en de gevolgen wordt met u en uw naasten overlegd. Zo ontstaat een behandelplan waar u achter staat.

Ontdekken van borstkanker.

 • Zelfonderzoek: een goede instructie voor zelfonderzoek vindt u hier. ( link)
 • Bevolkingsonderzoek naar borstkanker bestaat eruit dat alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elk tweede jaar worden opgeroepen voor een mammogram. Daarbij wordt een röntgenfoto van de borsten gemaakt. Aan de hand van die foto’s wordt gekeken of er afwijkende structuren in de borst te zien zijn.
 • Verwijzing van huisarts: als u zelf een knobbeltje in uw borst voelt, laat het dan controleren. Maak een afspraak met de huisarts: die kan zorgen voor een doorverwijzing.
 • Diagnostisch onderzoek in het ziekenhuis (mammapoli link): typen onderzoek die in het ziekenhuis veelvuldig worden gedaan zijn: mammogram, echo, MRI, punctie, biopsie. Meestal krijgt iemand te maken met een paar onderzoekstypen, niet met alle.
 • Erfelijkheid: Erfelijke eigenschappen kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van borstkanker, en overigens ook bij eierstokkanker (ovariumcarcinoom). Naar schatting is dit het geval bij ongeveer 10% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt gevonden. Het gaat dan ook vaak om vrouwen die jonger zijn dan 50 jaar. Indien u aan de criteria voldoet zal er binnen Esperanz een verwijzing genetica volgen.

Algemene informatie over borstkanker.

De borst bestaat uit de borstspier, die aan de ribben is gehecht, uit melkklieren en melkgangen, vet- en bindweefsel dat de melkklieren omringt, en uit bloedvaten en lymfevaten. Het weefsel waaruit ons lichaam is opgebouwd bestaat uit miljarden cellen die zichzelf voortdurend vervangen via celdeling, waarbij de ‘oude’ cel afsterft. Gewoonlijk komen er dus evenveel nieuwe cellen bij als er verdwijnen. Als er meer cellen bijkomen dan afsterven, ontstaat een soort wildgroei die maakt dat er iets ontstaat dat voelt als een knobbeltje in de borst. Een dergelijk knobbeltje kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Alleen medisch onderzoek kan uitwijzen of het knobbeltje goed- of kwaadaardig is. Goedaardige tumoren kunnen bindweefsel- (fibroadenoom) of vetweefselknobbels (lipoom) zijn. Een cyste is een andere veel voorkomende goedaardige aandoening. Bij mastopathie komen verschillende goedaardige afwijkingen van het borstklierweefsel samen.

a. steunweefsel b. rib c. melkklier

d. borstspier e. melkbuisje f. tepel

 • Als er wel sprake is van een kwaadaardige tumor, dan is er globaal sprake van drie soorten borstkanker (daarnaast komen nog enkele zeldzame soorten borstkanker voor).
 • Bij 80% van de vrouwen ontstaat borstkanker in de melkgangen van de borst. Dit is de zogenaamde ductaal carcinoom en vormt vaak een duidelijke knobbel.
 • Borstkanker kan ook ontstaan in de melkkliertjes, dan is er spraken van lobulair caricnoom. Deze vorm ontstaat in klierkwabjes en groeit vaak verspreid door de borst.
 • Ductaal carcinoom in situ ( DCIS) is een voorstadium van borstkanker dat ontstaat in de melkgangen van de borst. Bij DCIS vermeerderen kwaadaardige cellen zich in die melkgangen, maar ze hebben zich nog niet verspreid. DCIS geeft geen uitzaaiingen Borstkanker kan ontstaan in de melkgangen, maar ook in de melkklieren. Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, kan het zijn dat de kankercellen alleen in de melkbuisjes zitten: dan is er meestal geen sprake van een knobbeltje, maar is er op de röntgenfoto al wel een ander beeld te zien.

Sommige kwaadaardige cellen slagen erin vanuit de melkklieren door te dringen in lymfevaten of bloedvaten. Lymfevaten vervoeren lymfe, een heldere vloeistof die immuuncellen bevat en weefselafval. De schildwachtklier, die in de oksel zit, is de eerste lymfeklier die de tumorcellen opvangt. Onderzoek van deze klier geeft aanwijzingen over mogelijke uitzaaiingen van tumorcellen naar andere organen.

Behandeling van borstkanker door Esperanz.

Als de diagnose borstkanker  is gesteld, wordt een behandelplan opgesteld waarin keuzen voor behandeling worden voorgesteld op basis van het type kanker en het ontwikkelingsstadium waarin het zich bevindt. Op basis van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld dan kan bestaan uit een keuze uit, of een samenstelling van, een operatie, chemotherapie, immuuntherapie, radiotherapie of hormonale therapie.

Als er sprake is van een behandeling die niet binnen Esperanz kan plaatsvinden dan verwijst Esperanz u door naar het VUMC of een ander academisch ziekenhuis.

Iedere patiënt van Esperanz vindt de informatie die voor uw eigen behandeling van belang is op zijn eigen 'Mijn Esperanz' pagina's. Hieronder bevindt zich informatie van algemene aard.

 • Borstsparende operatie:Bij een borstsparende operatie wordt het kwaadaardige weefsel met een gedeelte van het omliggende, gezonde borstweefsel verwijderd om er zo zeker mogelijk van te zijn dat alle kwaadaardige cellen die zich rond de tumor kunnen bevinden worden verwijderd. Ook de schildwachtklier wordt verwijderd. De overleving na een borstsparende ingreep, gevolgd door bestraling, is minstens even goed als na een amputatie.
 • Borstamputatie: Bij sommige vrouwen is een borstamputatie de beste behandeling. Al het borstklierweefsel en de schildwachtklier worden verwijderd.
 • Borstreconstructie: Als de borst geamputeerd moet worden, is het mogelijk om de borst te reconstrueren. Met een borstreconstructie kan een borst worden gemaakt die wat betreft vorm en grootte lijkt op de andere borst.
 • Schildwachtklierprocedure: Bij Esperanz vindt tijdens de operatie de schildwachtklierprocedure (sentinel node) plaats om vast te stellen of er sprake is van uitzaaiingen. De schildwachtklier (ook wel poortwachterklier genoemd) is de eerste lymfklier in de oksel die in verbinding met de tumor staat. Tijdens de operatie wordt deze klier verwijderd.
 • Okselklieroperatie: Indien de okselklieren zijn aangedaan dan zal er soms een operatie volgen waarbij alle okselklieren verwijderd gaan worden.
 • Radiotherapie (bestraling) Bij Esperanz word u voor de radiotherapie verwezen naar het VUMC waarbij het over het algemeen mogelijk is om de radiotherapie bij de locatie in Hoorn, naast het WFG, te volgen.

Na een borstsparende operatie vindt er in principe altijd een bestraling plaats. Ook bij verwijdering van de borst is bestraling in bepaalde situaties nodig. Het kan ook zijn dat de lymfeklieren bestraald moeten worden. De nieuwste bestralingstechnieken maken het mogelijk om de bestraling zo uit te voeren dat zo min mogelijk schade aan omliggend weefsel optreedt. Zo wordt er gebruik gemaakt van een diepe inademingtechniek bij de bestraling van de linkerborst, ook wel breathhold genoemd.

 • Mammaprint:De mammaprint is een test waarmee de activiteit van 70 genen in het tumorweefsel wordt gemeten. Bij Esperanz wordt gekeken of u in aanmerking komt voor de mammaprint om meer inzicht te verkrijgen in welke behandeling het beste voor u is.
 • Chemotherapie:Chemotherapie is een behandeling met stoffen die we cytostatica noemen. Deze middelen kunnen kankercellen doden of kunnen de groei van kankercellen remmen. Er zijn veel verschillende cytostatica die ieder op een andere manier de kankercel aanvallen.

Adjuvante chemotherapie: Chemotherapie kan als aanvullende behandeling na een operatie gebruikt worden om de kans op genezing groter te maken en de kans op terugkeer van de kanker kleiner. Men spreekt in deze situatie van een adjuvante behandeling. Deze vorm van behandeling kunt u volgen bij Esperanz.

 • Neo adjuvante Chemotherapie

Chemotherapie kan ook toegepast worden voorafgaand aan een operatie zodat de chirurg hierdoor de tumor beter kan weghalen en minder uitgebreid hoeft te opereren. Deze vorm van therapie wordt neo-adjuvante behandeling genoemd. Deze vorm van behandeling kunt u volgen bij Esperanz.

 • Hormonale therapie:

Bij hormoongevoelige borstkanker wordt soms hormoontherapie voorgeschreven. Dit medicijn imiteert het hormoon dat betrokken is bij de groei van de tumor en zorgt ervoor dat het echte hormoon geen groei-impuls kan afgeven. Deze vorm van behandeling kunt u volgen bij Esperanz.

Mijn Esperanz

Iedereen die behandeld wordt door Esperanz, krijgt een persoonlijke toegangscode voor al zijn of haar digitale zorginformatie, opgenomen in ‘Mijn Esperanz’. Daarin staat de informatie die specifiek is voor u. Inloggen is daarvoor nodig, het gaat immers om informatie die alleen voor u en uw medisch team toegankelijk is. Uiteraard krijgt u vanuit de polikliniek ook informatie mee op schrift.

Nazorg

Bij Esperanz ontvangt u een nazorg gesprek met de verpleegkundig specialist of de mammacare verpleegkundige. Bij dit gesprek word er met name gesproken over de lichamelijke en psychosociale gevolgen van uw ziekte en behandeling. U kunt al uw vragen met haar bespreken. Andere informatiebronnen. Bij Esperanz geven wij u vanzelfsprekend alle informatie die voor u van belang kan zijn. Daar nemen wij alle tijd voor en u mag ons altijd vragen om u iets nog eens uit te leggen. Naast de informatie die u krijgt als patiënt via uw persoonlijke pagina's op Mijn Esperanz, wilt u misschien nog meer lezen. Er is heel veel informatie beschikbaar over borstkanker:

Hieronder vindt u verwijzingen naar betrouwbare informatiebronnen op internet.

www.borstkanker.nl; Borstkanker Vereniging Nederland

www.kwfkankerbestrijding.nl; Koningin Wilhelminafonds voor kankerbestrijding 

www.kanker.nu Platform met betrouwbare informatie en inzichten

www.mammarosa. Voor vrouwen van niet-Nederlandse origine

www.oncoline.nl. Richtlijnen voor kankerbehandeling

www.lymfoedeem.nl. Nederlands Lymfoedeem netwerk

www.de-amazones.nl. Jonge vrouwen met borstkanker

www.owise.nl. Online hulp bij borstkanker

www.brca.nl. Erfelijkheid, erfelijke belasting

www.nnf-info.nl. Vruchtbaarheid en kanker

www.kankerspoken.nl. Voor kinderen met een ouder met kanker

www.B-bewust.nl. Hulpmiddelen en adviezen om gesprekken voor te bereiden

www.mannenmetborstkanker.nl Deze website kan worden gebruikt als een ‘wegwijzer’ voor patiënten, naasten, medische professionals en onderzoekers die op zoek zijn naar informatie over borstkanker bij mannen

Meer informatie

Wetenschappelijk onderzoek

verwijzing naar trials

Lees meer over het Koningin Wilhelmina Fonds
www.kwf.nl

Esperanz hoofdkantoor
Postbus 600
1620 AR Hoorn
secretariaat@esperanz.org
www.esperanz.org

Locatie Purmerend
Waterlandziekenhuis

Waterlandlaan 250
1441RN Purmerend 
T 0299 457 457 algemeen
www.waterlandziekenhuis.nl

Locatie Hoorn
Westfriesgasthuis

Maelsonstraat 3
11624 NP Hoorn
T 0229 257 257 algemeen
www.westfriesgasthuis.nl

Locatie Zaandam
Zaans Medisch Centrum

Koningin Julianaplein 58
1502 DV  Zaandam
T 075 650 29 11 algemeen
www.zaansmedischcentrum.nl