Eierstokkanker

Bij eierstokkanker of ovariumcarcinoom gaat het om een kwaadaardig gezwel in een eierstok, of in beide eierstokken. Eierstokkanker komt niet zo veel voor, maar kan op alle leeftijden voorkomen, al zijn de meeste vrouwen bij wie deze diagnose wordt gesteld boven de 50 jaar. Bij ongeveer 10% van de diagnoses is sprake van een erfelijke variant.  

Meer informatie vindt u door hier te klikken. 

Diagnose en behandeling door Esperanz

Bij Esperanz is de diagnose stelling en de behandeling van eierstokkanker georganiseerd vanuit de polikliniek Gynaecologie. Vanuit deze polikliniek zorgen de Esperanz-medewerkers ervoor dat alle fasen van diagnose tot en met eventuele behandeling op elkaar aansluiten. Binnen Esperanz is een vaste verpleegkundige het aanspreekpunt voor de patiënt. Deze verpleegkundige is ook op de hoogte van delen van de behandeling die mogelijkerwijze in een ander ziekenhuis plaatsvinden. De medisch specialisten werken samen in een multidisciplinair team dat soms ook bestaat uit specialisten van een ander ziekenhuis waarmee wordt samengewerkt. Het behandelplan voor elke specifieke patiënt is in het multidisciplinair overleg onderwerp van gesprek: zo wordt alle expertise bijeen gebracht voor een optimaal behandelplan. Het voorstel voor het behandelplan wordt aan de patiënt uitgelegd, toegelicht, en over de mogelijkheden en de gevolgen wordt met de patiënt en diens naasten overlegd. Het onderzoek naar klachten die kunnen wijzen op een probleem in de eierstokken wordt bij Esperanz gedaan vanuit de polikliniek Gynaecologie. 

Het ontdekken van eierstokkanker

Omdat de eierstokken in de buikholte liggen, waar vrij veel ruimte is, duurt het meestal een tijd voordat klachten kunnen worden toegeschreven aan de ontwikkeling van een tumor. Vermoeidheid of gewichtsverlies kunnen immers meerdere redenen hebben. Pas als de ziekte zich uitbreidt en sprake is van meerdere klachten, zoals vage buikpijn, een dikker wordende buik en een opgeblazen gevoel, vaker plassen of verstopping, gaan veel vrouwen naar de dokter. Als dergelijke klachten meer dan twee weken aanhouden, is er in elk geval reden om een afspraak te maken met de huisarts; die zo nodig kan doorverwijzen naar het ziekenhuis. 

Behandeling

Als de diagnose eierstokkanker is gesteld, wordt een behandelplan opgesteld waarin keuzen voor behandeling worden voorgesteld op basis van het type carcinoom en het ontwikkelingsstadium waarin het zich bevindt. Op basis van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld dan kan bestaan uit een keuze uit, of een samenstelling van, een operatie, chemotherapie, radiotherapie of hormoontherapie. 
Als er sprake is van een noodzakelijke operatieve behandeling, verwijst Esperanz door naar de afdeling Gynaecologie (Gynaecologische chirurgie) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Door de bundeling van chirurgische kennis en ervaring in een beperkt aantal ziekenhuizen wordt gestreefd naar het beste resultaat van de operatieve behandeling van eierstokkanker. Waarbij altijd de vraag speelt of de operatie zich kan beperken tot de eierstokken, of dat ook andere (vrouwelijke) organen, zoals de eileiders en de baarmoeder, operatief moeten worden verwijderd om mogelijke uitzaaiingen te verwijderen. 

Na een operatie zal de behandeling in het algemeen worden vervolgd met een therapie, of een samenstelling van therapieën in een van de Esperanz-ziekenhuizen.
................. (info nodig) 

Algemene informatie over eierstokkanker

Gezwellen die goedaardig dan wel kwaadaardig zijn, onderscheiden zich door het celtype. Er bestaan verschillende vormen van eierstokkanker, maar de zogenaamde epitheliale eierstokkanker, of adenocarcinoom is veruit de meest voorkomende (80-90%).  Bij jonge vrouwen is meestal sprake van een ander type: de kiemceltumor. 
Een goedaardig gezwel of een cyste (met vocht gevulde holte) kan mogelijkerwijs in een later stadium veranderen in een kwaadaardige vorm. 

Epitheliale eierstoktumor (adenocarcinoom): dit tumortype bevindt zich in het epitheel van de eierstok
Gonadale stromaceltumor groeit vanuit het steunweefsel van de eierstok
Kiemceltumor ontstaat vanuit de kiemcel, ..... Deze vorm van eierstokkanker is zeldzaam: als een ovariumcarcinoom voorkomt bij jonge vrouwen is meestal sprake van dit type tumor, een type dat zeer sporadisch voorkomt bij volwassen vrouwen. 


 

Esperanz hoofdkantoor
Postbus 600
1620 AR Hoorn
secretariaat@esperanz.org
www.esperanz.org

Locatie Purmerend
Waterlandziekenhuis

Waterlandlaan 250
1441RN Purmerend 
T 0299 457 457 algemeen
www.waterlandziekenhuis.nl

Locatie Hoorn
Westfriesgasthuis

Maelsonstraat 3
11624 NP Hoorn
T 0229 257 257 algemeen
www.westfriesgasthuis.nl

Locatie Zaandam
Zaans Medisch Centrum

Koningin Julianaplein 58
1502 DV  Zaandam
T 075 650 29 11 algemeen
www.zaansmedischcentrum.nl