Longkanker

Longkanker komt in Nederland veel voor. Longtumoren kunnen voorkomen in luchtpijp, bronchus en long en kunnen soms lange tijd onopgemerkt blijven. Met combinaties van klachten als langdurig hoesten, kortademigheid, heesheid en/of pijn op de borst zal uw huisarts u doorverwijzen naar de afdeling Longziekten van een van de Esperanz-ziekenhuizen. Daar wordt allereerst zo spoedig mogelijk een diagnose gesteld. 

Behandeling door Esperanz

Bij Esperanz is de diagnose stelling en de behandeling van longkanker georganiseerd vanuit de polikliniek longziekten. De onderzoeken die nodig zijn om vast te stellen wat er aan de hand is, worden zo snel mogelijk achter elkaar gepland.  Vanuit de polikliniek zorgen de Esperanz-medewerkers er voor dat alle fasen van het behandeltraject op elkaar aansluiten: als de diagnose longkanker is gesteld, is een vaste verpleegkundige, de longverpleegkundige, het aanspreekpunt voor de patiënt. De specialisten werken samen in een multidisciplinair team; het behandelplan van elke specifieke patiënt is onderwerp van overleg in het multidisciplinair overleg. Het voorstel voor een behandelplan wordt aan de patiënt uitgelegd, toegelicht en over de mogelijkheden en de gevolgen wordt met de patiënt en diens naasten overlegd.

Iedereen die behandeld wordt door Esperanz, krijgt een persoonlijke toegangscode voor al zijn of haar digitale zorginformatie, opgenomen in ‘Mijn Esperanz’. Daarin staat de informatie die specifiek is voor de betreffende patiënt. Inloggen is daarvoor nodig, het gaat immers om informatie die alleen voor die patiënt en zijn of haar medisch team toegankelijk is. Uiteraard krijgt men vanuit de polikliniek ook informatie mee op schrift. En: iedere patiënt heeft een longverpleegkundige als vaste contactpersoon.

Hoe longkanker ontstaat

De belangrijkste oorzaak is het roken van sigaretten, maar ook het roken van sigaren en pijp de kans op kanker vergroot. De uitoefening van bepaalde beroepen kan het risico op longkanker vergroten, denk aan mensen die werkten in de asbestindustrie. Door de langdurige inwerking van prikkels, veroorzaakt door schadelijke stoffen die worden ingeademd, ontstaan er veranderingen in het genetisch materiaal van de cellen in de longen. Met als gevolg dat de cellen gaan ontsporen. De onbelemmerde celgroei gaat ten koste van ander weefsel. Vaak verplaatsen deze cellen zich via de lymfeklieren en de bloedbaan naar andere delen van het lichaam, waar zij uitgroeien tot uitzaaiingen van longkanker. Bij ongeveer 5% van de longkankerpatiënten is een erfelijke factor in het spel.
Longkanker komt ook voor bij mensen bij wie de oorzaak niet gemakkelijk kan worden achterhaald;  bij hen kan een spontane mutatie van een cel de oorzaak zijn van de ontwikkeling van de tumor.

Soorten longkanker

Er bestaan drie vormen: een kleincellige, een niet-kleincellige en het borstvlieskanker of mesothelioom. Bij deze laatste vorm zitten de ontspoorde cellen in het long- of borstvlies.
- niet-kleincellige longkanker wordt, zo ligt voor de hand, gekenmerkt door tamelijk grote cellen. De groeisnelheid van deze celvormen zijn verschillend. Het kenmerk is dat deze cellen zich relatief langzaam door het lichaam verspreiden: de tumor is vaak al lang aanwezig in het lichaam voordat die wordt ontdekt. Soms is dat al jaren. In die periode kan de tumor zich al door het hele lichaam hebben uitgezaaid.
-  ongeveer 20% van de tumoren is kleincellig. Deze vorm van longkanker kenmerkt zich door kleine cellen die zich bijzonder snel delen en zich snel door het lichaam kunnen verspreiden. Op het moment dat kleincellige longkanker bij iemand klachten geeft, is de tumor vaak al uitgezaaid.
-  het mesothelioom, ook wel longvlies- of borstvlieskanker genoemd, is een specifieke soort longkanker, die wordt veroorzaakt door de inademing van asbest. Asbestvezels die zijn ingeademend nestelen zich in de longvliezen. Daar prikkelen zij de bekledende cellen en veroorzaken veranderingen die ze doet ontwikkelen tot kwaadaardige tumorcellen.

 

  1. neusholte  b.   mondholte   c.   keelholte   d.   slokdarm    e.   luchtpijp   f.   luchtpijpvertakking   g.  luchtkanaaltje   h.  longvlies

 Detailtekening:  g. luchtkanaaltje    i.  longblaasje  

(illustraties KWF)

 Behandeling van typen longkanker

De behandeling van kleincellige longkanker is anders dan die van niet-kleincellige. In veel gevallen zal kleincellige longkanker niet operatief worden behandeld, maar alleen met chemotherapie (medicatie) en radiotherapie (bestraling). Niet-kleincellige tumoren worden dikwijls wel chirurgisch behandeld, waarbij geprobeerd wordt de tumor zo goed mogelijk te verwijderen. Een operatie wordt gewoonlijk gevolgd door aanvullende therapieën: chemotherapie en/of radiotherapie.
Het mesothelioom wordt in het algemeen niet operatief behandeld en is ongevoelig voor radiotherapie. Daarom wordt getracht met medicatie (chemotherapie)

Operatie aan longkanker en behandeling met radiotherapie
De longkankeroperaties van Esperanz vinden plaats in het Westfriesgasthuis in Hoorn. Daar is een team van chirurgen werkzaam dat zich volledig heeft gespecialiseerd in longkankeroperaties. Ook de radiotherapie gebeurt in het Westfriesgasthuis, omdat daar een afdeling radiotherapie aanwezig is, een dependance van het VUMC, het ziekenhuis van de Vrije Universiteit. 
Het team van de longspecialisten van de Esperanz-ziekenhuizen voert wekelijks overleg over patiënten met longkanker, in dit team zitten longartsen, chirurgen, een radioloog, een patholoog, een nucleair geneeskundige en gespecialiseerde verpleegkundigen. Aangevuld met specialisten van het VU medisch centrum in Amsterdam. Hierdoor is iedereen verzekerd van alle deskundigheid. Dit overleg levert bovendien altijd een ‘second opinion’ die met de patiënt wordt gedeeld. Een operatie wordt doelbewust uitgevoerd door samenwerkende, specialistische chirurgen binnen het samenwerkingsverband Esperanz. Want: hoe meer ervaring een chirurg met een bepaalde ingreep heeft, hoe beter en veiliger de operatie verloopt, zo wijst onderzoek uit.

Traject vóór de operatie (pre-operatief)
Een longoperatie vindt meestal plaats als hiermee de tumor kan worden verwijderd. Voor de operatie wordt daarom nauwkeurig onderzocht hoe groot de tumor is en of er uitzaaiingen zijn. Bij de polikliniek krijgt u pre-operatief een lichamelijk onderzoek, waarbij uw algemene conditie wordt gemeten en het functioneren van uw hart en longen wordt gecontroleerd. In een persoonlijk gesprek licht de longchirurg toe welke operatie u wordt geadviseerd. Over die ingreep ontvangt u van Esperanz vervolgens gerichte informatie.

Na herstel in het ziekenhuis: begeleiding dicht bij huis
Zodra u voldoende bent hersteld van de operatie en u bij de chirurg bent geweest voor controle en nadat uw eventuele verdere vragen zijn beantwoord, kunt u naar huis. Voor het vervolg van de behandeling komt u weer terug in het ziekenhuis van uw keuze, waarschijnlijk het ziekenhuis waar u de eerste keer kwam met uw klachten. Vanaf dan wordt u weer zo dicht mogelijk bij huis behandeld.

Hoe is longkanker te ontdekken?

Het is moeilijk om longkanker zelf te ontdekken, vaak zijn er lange tijd geen specifieke symptomen. De kenmerken van de ziekte zijn bovendien vrij algemeen van aard en kunnen een heleboel andere oorzaken hebben. Bij één of meerdere van de nu volgende symptomen is het wel verstandig om een afspraak met uw huisarts te maken:
- een hardnekkige prikkelhoest die langer dan drie weken aanhoudt
- soms een beetje bloed in opgehoest slijm
- ontstekingen van de luchtwegen die maar niet overgaan, ook niet met antibiotica
- meer slijmvorming
- kortademigheid
- heesheid zonder keelpijn
- pijn op de borst
- zwelling van het gezicht of de nek
Vaak gaan dergelijke symptomen dan gepaard met een slechtere conditie. Dat is te merken aan:
- vermoeidheid
- gewichtsverlies zonder duidelijke aanleiding
- slechte eetlust.
Ook als er een andere oorzaak voor is, is het zinvol uw huisarts te bezoeken.

Voorkomen van longkanker
Roken is bij 90% van de patiënten de oorzaak van longkanker. Hoe meer, en hoe langer iemand heeft gerookt, hoe hoger de kans op longkanker. Stoppen met roken is ook van belang voor uw omgeving, want mensen die vaak verblijven in rokerige ruimtes (passief roken), hebben een hogere kans om longkanker te krijgen.
Andere mensen met een verhoogd risico zijn mensen die veelvuldig in contact zijn met stoffen als asbest, koolteer, arseen, nikkel, cadmium of chroom. Hierbij gaat het vaak om beroepsziekten waarbij de start van het ziekteproces al begon toen er nog minder bekend was over de carcinogene werking (kankerverwekkende werking) van deze stoffen.

Meer informatie is te vinden op
www.longkanker.info 
www.kwf.nl 
www.kanker.nl/bibliotheek/longkanker/wat-is/2226-longkanker 

Esperanz hoofdkantoor
Postbus 600
1620 AR Hoorn
secretariaat@esperanz.org
www.esperanz.org

Locatie Purmerend
Waterlandziekenhuis

Waterlandlaan 250
1441RN Purmerend 
T 0299 457 457 algemeen
www.waterlandziekenhuis.nl

Locatie Hoorn
Westfriesgasthuis

Maelsonstraat 3
11624 NP Hoorn
T 0229 257 257 algemeen
www.westfriesgasthuis.nl

Locatie Zaandam
Zaans Medisch Centrum

Koningin Julianaplein 58
1502 DV  Zaandam
T 075 650 29 11 algemeen
www.zaansmedischcentrum.nl